top of page

תאונת דרכים

Car radio

תאונות דרכים

משרד עורכי דין זמלר ושות' מתמחה בטיפול בנפגעי תאונות דרכים. 

לתאונות דרכים יכולות להיות השפעות רבות על הנפגע כגון חוסר יכולת לעבוד ו/או ליקויים פסיכולוגיים כמו פחד מנהיגה. 

 

אנשים רבים אינם מודעים כי בישראל לכל אזרח יש זכות משפטית אזרחית לתבוע פיצויים בגין פגיעה עקב תאונת דרכים, ללא קשר לשאלת האשמה בתאונה.

משרד עורכי דין זמלר ושות' מלווה נפגעי תאונות דרכים ותובע פיצויים בגין הכאב, הסבל ההוצאות והנזק הרבים, כגון הפסד ימי עבודה – הפסדי שכר, אבדן יכולת עתידית לעבוד כתוצאה מפגיעה קשה, וכן עלויות אחרות הנגרמות כתוצאה מתאונת דרכים כגון הוצאות רפואיות, נסיעות וכד'. במשרדנו אנו דואגים לכל נפגע ללא קשר לגודל הפגיעה- אנו מזדהים עם הסבל ושמים עצמנו בנעליו של הלקוח.

מיד עם התרחשותה של תאונת דרכים או קבלת הודעה על מעורבותו של יקיר משפחה בתאונה, אנו דואגים ללוות גם את הקרובים לנפגע. במשרדנו יודעים כי ייתכן וכל המשפחה תידרש ללוות את הנפגע בהליך השיקום הצפוי לו. תהליך שיקום שעלול לארוך שנים רבות, במהלכן יידרשו כוחות נפש רבים הן מצד הנפגע והן מצד המשפחה התומכת.

על פי החוק הישראלי אין צורך להוכיח אשמה במקרה של תאונת דרכים, כדי קבלת פיצויים !

במדינת ישראל ישנה הטלת אחריות מוחלטת ומלאה כלפי הנפגע על מנת ליצור מנגנון מהיר לבירור הזכאות לפיצויים ולהערכת שיעורם. עורכי הדין במשרדנו בקיאים בהליך המשפטי ומכירים היטב את חברות הביטוח הנתבעות, לאחר ששנים ייצגו חברו אלו- היכרות רבת שנים זו, היא ההגנה הטובה ביותר עבור הנפגע ומשפחתו.

משרדנו מלווה נפגעים בתאונת דרכים שהן גם תאונת עבודה - במקרה של תאונת דרכים בדרך לעבודה, בזמן העבודה או בחזרה מהעבודה למקום המגורים, ניתן לקבל פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו מהתאונה גם מהמוסד לביטוח לאומי וגם מחברת הביטוח המבטחת את הרכב.

חשוב לזכור כי במדינת ישראל, תקופת ההתיישנות להגשת תביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינה 7 שנים מיום התאונה. כאשר מדובר בקטין -  תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18 כלומר עד שהקטין מגיע לגיל 25.

במקרה של תאונת דרכים, יש להקפיד על קיום המסמכים הבאים

  • רישיון נהיגה של הנהג.

  • רישיון הרכב של הנהג.

  • פוליסת ביטוח החובה של רכב הנהג.

  • אישור משטרה ובו פרטי הנפגעים.

  • דו"ח חדר המיון בו טופלו הנפגעים.

  • דו"ח אמבולנס (במידה וקיים).

  • תיעוד רפואי של הנפגעים.

בתאונות דרכים, כל תיק זוכה !
 שחר זמלר - דברו איתנו בוואטסאפ
bottom of page