Tag Archives: דיני נזיקין

פקודת הנזיקין

דיני הנזיקין מתבססים בעיקרם על פקודת הנזיקין (נוסח חדש), ואשר הינם דנים בשאלות כגון – נה היקף האחריות, מה היקף הפיצוי וכיוב'. כמו כן פקודת הנזיקין דנה בעוולות מסוגים שונים. העוולה- עוולה היא הכלי המשפטי בו יש לדון על מנת … Continue reading

Posted in כללי | Tagged , | סגור לתגובות על פקודת הנזיקין

דיני הנזיקין ביחס למחלת הסיסטיק פיברוזיס

ההנחה הרווחת, כי ההשלכות המשפטיות החלות על אדם החולה במחלה תורשתית כרונית עם נטייה מתמדת להתדרדרות, שוות במשקלן לכל אדם בריא אחר, שגויה מיסודה. הרי כבר ידוע כי מחלה רב מערכתית כמו מחלת הסיסטיק פיברוזיס, מושפעת מתפקודו הכללי של החולה … Continue reading

Posted in כללי | Tagged , , | סגור לתגובות על דיני הנזיקין ביחס למחלת הסיסטיק פיברוזיס