רשלנות רפואית

רשלנות רפואית פירושה, מתן שירות רפואי שבמהלכו התקיימה סטייה מרמת זהירות סבירה, כאשר סטייה זו גרמה נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא התקיימה סטייה זו. משרד עורכי דין זמלר ושות' מתמחה במתן ייעוץ ליווי וייצוג נפגעי רשלנות רפואית.

אנו מטפלים בכל סוגי הפגיעות עקב רשלנות רפואית, למשל: רישום תרופה שאינה מתאימה, בעוד כל רופא סביר לא היה רושם אותה בנסיבות המקרה, וגרימת נזק למטופל עקב נטילתה. משרדנו מתמחה בתביעות בהן נבדק הסטנדרט המצופה מהרופא בו נבחן בסופו של דבר על ידי בית המשפט האם אותו רופא פעל כפי שהיה רופא סביר פועל, או כפי שעליו לפעול בנסיבות העניין.

הליך תביעת רשלנות רפואית בבית המשפט עלול להמשך מספר שנים, שכן הגורם הרפואי הנתבע זכאי אף הוא לצרף חוות דעת רפואיות מטעמו, ועל הנפגע מוטלת החובה להסכים לדרישת הצד שכנגד כי ייבדק על ידי מומחה רפואי מטעמו. משרדנו מתמחה בליווי הנפגע מול רופאים מומחים שונים מכל התחומים, ושם תמיד את סבלו של הלקוח מול עיניו.

הצעד הראשון בתביעות רשלנות רפואית– פנייה אל אחד מעורכי הדין במשרדנו המתמחה בתביעות רשלנות רפואית. צעד זה מהותי ממדרגה ראשונה, שכן הינו עשוי להוות גורם משמעותי בסיכויי הצלחת התביעה וגובה הפיצוי הכספי שבית המשפט יפסוק לתובע.

הצעד השני – העברת מלוא האינפורמציה אודות המקרה הרפואי לעורך דין, לצורך הגשת תביעה. יש להעביר את כל המסמכים הרפואיים אשר ברשות הנפגע, ולספר בדיוק את כל הנתונים והעובדות בנוגע לטיפול נשוא המקרה הרפואי. חשוב להקפיד ולמסור את מלוא המידע אל עורך דין כבר בשלב הפגישה הראשונית עמו.

הצעד השלישי – עורך הדין המטפל יפנה בשם הנפגע לגורמים הרלוונטיים, אשר טיפלו בנפגע על מנת לקבל את התיק הרפואי, רשומות רפואיות והתיעוד המלא של היסטוריה טיפול רפואי שניתנו לנפגע ע"י קופות החולים והמוסדות השונים.

הצעד הרביעי – לאחר עיון בתיעוד הרפואי והשוואת הרישומים בו לסיפור המקרה כפי שנמסר על ידי הנפגע, יפנה עורך הדין למומחה רפואי מהתחום המתאים על מנת לקבל את עמדתו בשאלה – האם התקיימה רשלנות רפואית, וכן האם ניתן לכתוב בגין זאת חוות דעת רפואית מתאימה אשר תומכת בטענה זו.

הצעד האחרון – לאחר שבידי העורך דין כל החומר הרפואי וכן חוות דעת מומחה רפואי מתאימה בגין רשלנות רפואית, תוגש תביעה לבית המשפט לקבלת פיצויים בגין רשלנות רפואית.


כתיבת תגובה