שרות לרואה חשבון

לכל משרד רואה חשבון ישנם לקוחות אשר מחליטים יום אחד לפרק את החברה שלהם מרצון (לסגור את החברה), מכיוון שאיננה פעילה עוד.

בשנים האחרונות, ומפאת ריבוי חברות שצברו חובות בגין אי תשלום אגרות שנתיות, רשם החברות כבר איננו רשאי למחוק עוד חברות מפנקסו, כפי שנהג בעבר למחוק מהפנקס חברות אשר פיגרו בתשלומי האגרה השנתית.

חמור מכך, היום רשם החברות נוהג לשלוח התראות ו/או להטיל עיצומים כספיים על הדירקטורים (מנהלים) של אותן חברות מפרות חוק (שלא שילמו אגרות שנתיות).

משכך, לרוב, הלקוחות מעוניינים לסגור את החברות כמה שיותר מהר ובכך "להוריד את זה מגבם".

פירוק החברה מרצון – חברה רשאית להתפרק מרצונה בכל עת, במקרה היא בעלת כושר פירעון (כלומר שהיא יכולה לשלם את כל חובותיה תוך שנה מתחילת הפירוק).

פירוק החברה מרצון הינו הליך מהיר ומקוצר, אשר מקנה פטור מחובות אגרות שנתיות, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק. לאחר סיום הליך הפירוק, החברה מחוסלת.

פירוק החברה ע"י בית המשפט – מתבצע במקרה בו נושה של החברה או החברה עצמה מגישים בקשה לבית המשפט לפרק את החברה. כעיקרון, בית המשפט ידון בבקשה ויראה האם מתקיימת אחת מארבע העילות כפי הקבוע בחוק להצדקת פירוק החברה ו/או האם מוצדק לתת צו לפירוק החברה.

משרד עורכי דין זמלר, מתמחה בטיפול ממוקד, מהיר ויעיל בפירוק חברות מרצון מול רשם החברות, וכן בפירוק חברות על ידי בית המשפט.

משרד עורכי דין זמלר, מתמחה במתן שירותים מסוג זה לרואי חשבון, ועובד בשיתוף עם משרדי רואה חשבון רבים. השרות כולל, בין היתר:

–  פתיחה (רישום) או סגירה (פירוק) של חברות ברשם החברות.

–  אימות חתימות על מסמכי פתיחת חשבון הבנק.

–  ייעוץ וליווי משפטי במהלך הקמת החברה, ובהמשך פעילותה.

כמו כן, במסגרת הייעוץ והליווי המשפטי השוטף, מעניק המשרד ללקוחות משרדי רואה חשבון שירותים נוספים, ביניהם:

–  עריכת חוזים והסכמים שונים מול ספקים ולקוחות.

–  רישום סימני מסחר וייעוץ בתחום זכויות יוצרים.

–  ליווי משפטי במשא ומתן מול לקוחות וספקים.

כתיבת תגובה