נזיקין

משרד עורכי דין זמלר ושות' מייעץ ומלווה נפגעים שנגרם להם נזק על ידי גורם שניתן להטיל עליו חבות במשפט בגין אותו הנזק. ישנה שורה של מצבים שבהם נגרם נזק לאדם, בין לגופו ובין לרכושו, ובגין הנזק מבקש אותו אדם פיצוי מהמזיק. משרדנו מתמחה בטיפול דיני הנזיקין בתחומים הבאים: תאונות (תאונות דרכים, תאונות עבודה), רשלנות (רפואית, אחרת), מטרד (רעש, זיהום אוויר), לשון הרע, גניבת עין וכד'.

עורכי הדין במשרדנו מלווים את התובע. במסגרת בדיקת חבות המזיק כלפי הניזוק נבחנות שתי שאלות מרכזיות: הראשונה האם קיימת אחריות של המזיק? ככל שהתשובה לבחינה הראשונה חיובית, נבחנת השאלה השנייה, מהו הסעד אותו זכאי לקבל הניזוק מהמזיק? כאשר הסעד השכיח ביותר הינו פיצויים כספיים.

משרד עורכי דין זמלר ושות' מתמחה בייצוג נפגעי תקיפה, השגת גבול, כליאת שווא, הטעיה, שליחת יד, מטרדיםהיזק על ידי כלבנגישהגרם הפרת חוזה ועוד. 

חשוב לזכור כי, החובה האמורה בפקודת הנזיקין, מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדלבעקבות אותה פגיעה גופנית, רכושית או נפשית, מגיע לנפגע פיצוי כספי שמטרתו להיטיב את מצבו ולהביאו ככל שניתן למצב שהיה נתון בו אלמלא קרתה אותה תאונה שגרמה לו נזק.

דיני נזיקין בהרחבה האחריות בנזיקיןפקודת הנזיקין

כתיבת תגובה