דיני הנזיקין ביחס למחלת הסיסטיק פיברוזיס

ההנחה הרווחת, כי ההשלכות המשפטיות החלות על אדם החולה במחלה תורשתית כרונית עם נטייה מתמדת להתדרדרות, שוות במשקלן לכל אדם בריא אחר, שגויה מיסודה. הרי כבר ידוע כי מחלה רב מערכתית כמו מחלת הסיסטיק פיברוזיס, מושפעת מתפקודו הכללי של החולה וממרכיבים רבים הסובבים את חייו.

בהתקיים אירוע נזיקי כלשהו, הסעד העיקרי הוא פיצוי כספי אשר מטרתו להיטיב את מצבו של אותו ניזוק ולהביאו ככל שניתן למצב שהיה נתון בו אלמלא קרו אותה תאונה או אירוע שגרמו לנזק גופני ולממן את העלות הנוספת או הנזק הכלכלי שנגרמו ויגרמו בעתיד עקב האירוע. פיצוי זה נפסק בדרך כלל לפי ראשי נזק כגון: הוצאות בעבר ובעתיד (הוצאות רפואיות, דמי נסיעה, עזרת צד ג'), הפסדי השתכרות בעבר ובעתיד. כמו כן כאב וסבל, לרבות ההיבט הסובייקטיבי של אובדן הנאות החיים (עגמת נפש) וקיצור תוחלת החיים.

ידוע כי חולים במחלת הסיסטיק פיברוזיס מושפעים הרבה מעבר לאדם בריא כתוצאה מנזק פיזי שנגרם להם באספקטים רבים נוספים, כגון: התדרדרות בתפקודי הריאה כתוצאה מהמאמץ הנדרש בשיקום שבר, חשיפה לנזקים עתידיים בעקבות טיפול פיזיותרפי לקוי אותו קיבל החולה במהלך השיקום, או אפילו חשיפה למחלות ולזיהומים במרכזי הטיפול השונים בהם יידרש החולה לבקר במהלך הטיפול בנזקי התאונה.

ירידה בתפקוד הריאתי, ירידה במשקל, שינוי בטיפול הפיזיותרפי ואף שינוי תרופתי זמני, הינם בין הגורמים האפשריים לשינויים פיזיולוגיים החלים בקרב חולי הסיסטיק פיברוזיס, הנובעים מנזק שנגרם כתוצאה מאירוע או תאונה. שינויים אלה מהווים רק חלק קטן מהנזקים הנלווים שאינם זוכים בדרך כלל להתייחסות מיוחדת מצד תביעת נזיקין או לדיון נפרד בנושא.

חוות דעת רפואית של רופא המתמחה במחלת הסיסטיק פיברוזיס יכולה להאיר באור שונה לגמרי את ההשפעה הנזיקית על עתידו של החולה, כתוצאה ישירה מתאונה או אירוע בה היה מעורב, וכן את השינוי השלילי שחל בו לאחר האירוע או ההוצאות הכספיות שיידרשו ממנו בכדי להשיב את החולה קרוב ככל הניתן למצב בו היה לפני התאונה.

בשונה מתביעת נזיקין של אדם בריא, עלינו לקחת בחשבון את כל הגורמים הרפואיים והפרא-רפואיים המלווים את שיגרת חייו של אדם החולה במחלה מתמשכת. תזונאים, מערך פסיכולוגי ועובד סוציאלי המכירים את החולה, הם חלק מהצוות החיוני בקביעת השינויים שחלו במצבו של התובע. טיפול באדם התלוי כל חייו בליווי רפואי, שונה באופן מהותי מאדם רגיל וכך גם הצרכים המיוחדים וההשפעות העתידיות בעקבות כל נזק או אירוע נזיקי.

פשרה כספית המבוססת על מקרים קודמים או על ניסיון של מומחה רפואי מטעם חברות הביטוח, לרוב לא יעשו חסד עם אדם חולה ששינוי בחייו עלול לגרום לשינויים מרחיקי לכת בדרך הטיפול היום יומית שיאלץ לקבל בהמשך חייו או אפילו בתוחלת החיים. לכן בתביעה נזיקית של אדם החולה במחלת הסיסטיק פיברוזיס, ישנה חשיבות מכרעת לטיפול ולהצגת המסמכים הרלוונטיים שיבססו את הצורך במומחה רפואי המכיר גם את המחלה וגם את החולה, ומודע להשלכות של כל פגיעה ופגיעה על מצבו הרגיש.

מיעוט המקרים המתועדים במערכת המשפטית הישראלית, רק מדגיש עד כמה מיוחדים מקרים אלו ועד כמה חסרה ההתייחסות למחלה ולהשלכות המתמשכות על הטיפול היום יומי, התזונתי, הנשימתי, ולתופעות הלוואי העתידיות המוכרות אצל חולי סיסטיק פיברוזיס החל מסכרת, אוסטיאופורוזיס ופגיעות רב מערכתיות בכבד, לב, אי ספיקת כליות ובעיות הנובעות מיתר לחץ דם ועוד.

כמו כן, יש לשים לב ולקחת בחשבון את העלות הטיפולית המשתנה במחלה הקיימת, כאשר אלו מושפעים מטיפול נוסף אחר בגין אירוע נזיקי. הרי טיפול נשימתי הכולל מניפולציה על דרכי הנשימה, ידרוש שינוי לאחר חבלה באזור החזה בדיוק כמו שטיפול תרופתי הפוגע בצפיפות העצם ידרוש מעקב עתידי וטיפול אנדוקרינולוגי במידה ויפגע במצב הקיים אצל החולה.

שלא כמו בתביעות נזיקין אצל אדם בריא, אשר לא "נהנה" מליווי רפואי קבוע וללא צפי לבעיות רפואיות, על חולה במחלת הסיסטיק פיברוזיס, להכפיף כל תביעה או דרישה לפיצוי בגין נזק עתידי, להיסטוריה הרפואית המוכרת ולסיבוכים העתידיים אותם יכולים הרופאים לצפות בהסתמך על ניסיונם העשיר עם המחלה.

קיים שוני עצום בין העולם המשפטי בו חיים חולי הסיסטיק פיברוזיס, לבין העולם המשפטי בו חיים בני האדם "הרגילים". חולי סיסטיק פיברוזיס אינם יכולים ל"קבל חופשה" מן המחלה. למחלה המתמשכת ישנה נוכחות והשלכות שאין להתעלם מהם.

בדיוק כמו במהלך החיים, בהם מתייעץ חולה הסיסטיק פיברוזיס בצוות הרפואי המלווה ונעזר בו – כך גם כאשר בבואנו לתבוע או להתגונן בבית המשפט, עלינו לקחת בחשבון את ההיסטוריה הרפואית והעתיד המיוחד אשר עלול להיווצר לחולים, ועלינו להכיר כל הזמן בחיוניות הצוות הרפואי המתמחה במחלת הסיסטיק פיברוזיס.

אדם הסובל משבר בירך, לא יפנה לרופא נשים, ואדם החולה במחלת הסיסטיק פיברוזיס, לא יסתמך על דיאטן שלא מכיר את המחלה והשלכותיה, או לא יפנה לרופא מבלי להיוועץ ברופא המטפל. על כן, גם עורך דין, המייעץ ומלווה חולי סיסטיק פיברוזיס בייצוג משפטי, חייב להיות בעל ניסיון בתחום המורכב ובעל היכרות עם הגורמים הרפואיים הרלוונטיים.

רק עורך דין המתמחה בנזיקין של חולי הסיסטיק פיברוזיס כתוצאה מתאונה או אירוע בהם היו מעורבים או מנזק שנגרם לחולים כתוצאה מהמחלה עצמה, ואשר נמצא בקשר מתמיד עם מרכזי הטיפול של סיסטיק פיברוזיס ועם איגוד הסיסטיק פיברוזיס בישראל, מסוגל להבין ולהעריך את הנזק האמיתי שנגרם לחולים או לבני משפחתם, ועל ידי מצג נכון, יכול הוא להאיר לבית המשפט או לגוף אחר את הצרכים המיוחדים להם זקוקים החולים, המשקפים את הנזק שנגרם להם, במטרה להשיג את הפיצוי המלא המגיע להם או לבני משפחתם.

This entry was posted in כללי and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.