בשורה טובה למעסיקים ורעה לארגוני המעסיקים

בג״ץ בהחלטתו מיום 4.9.16 ביטל את צו הביניים שהורה בין היתר לארגוני מעסיקים (מפעלי תעשיה) שונים, לגבות דמי טיפול ארגוני (מס ארגון) כקבוע בחוק ההסכמים הקיבוציים, לכל אותם אלה שלא היו חברים בארגון כלשהו.

עד היום, כל מעסיק היה חייב לשלם לארגון בו הוא חבר, דמי טיפול ארגוני (דמי חבר).

באו ארגוני המעסיקים וטענו שאותם אלו "שיושבים על הגדר" ונותנים לאחרים לבצע עבורם את העבודה ולהשקיע בשבילם את המאמץ, את הזמן ואת המשאבים בקידום האינטרסים שלהם מהארגון, בעוד הם אינם משלמים בעבור זה דבר, אמורים גם הם לשלם משהו. כלומר, ארגון המעסיקים פועל ועובד לקידום האינטרסים של כלל המעסיקים (גם לאלו שאינם חברים באיגוד).

מכאן נולד מקור החובה לשלם דמי טיפול ארגוני מופחת ב – 50% גם למי שאינו חבר בארגון כלשהו.

סעיף 1(א) לתקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977 קובע כי "מעביד שחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי המסדיר את שכר העבודה למעט תוספת יוקר או שכר מינימום, ישלם לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי דמי טיפול ארגוני-מקצועי (להלן – דמי טיפול)".

כך יצא, שאותם ארגונים שחתמו הסכם קיבוצי כללי עם ההסתדרות הכללית של העובדים  בישראל, ושניתן בעבורם צו הרחבה חייבו את אותם מעסיקים אשר פועלים באותו ענף בו חל צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי ענפי לארגון מעסיקים, שהוא צד לאותו הסכם קיבוצי, לשלם לארגון דמי חבר (דמי טיפול ארגוני), גם אם הוא חבר בארגון אחר (כלומר, לשלם לשני ארגונים במקביל).

ביולי 2014 הגישו לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון יחד עם אקד מבלטים בע"מ עתירה לבג"ץ (בג"ץ  4929/14) להוציא צו ביניים מורחב שיאסור מכל וכל על גביית דמי טיפול.

בשנת 2015 בג"ץ פרסם צו ביניים המורה כי בינתיים ינהגו על פי טיוטת התקנות המוצעת של הממונה על יחסי עבודה, שלמה יצחקי.

כעת בג"ץ החליט לבטל את צו הביניים משנת 2015 מחמת מעמדן המעורער של התקנות החדשות המוצעות, וכי שנים שהכנסת מסרבת לאשרן.

יוסף נעים, יו"ר ענף הצמיגיות טוען :

"עמלנו קשה והשקענו את כל מאמצינו לבטל את התקנות של דמי הטיפול הארגוני. בתי הדין לעבודה כבר פסקו לא פעם בעבר כי התקנות המחייבות מעסיקים בתשלום דמי טיפול ארגוני לארגוני מעסיקים, אף אם הם חברים בארגון אחר – הינן תקנות פסולות. היה לי הכבוד להיות חלק גדול ונכבד בכל התהליך וללוות אותו מראשיתו ועד לסופו, לרבות מכתבים רבים ששלחתי לשרים השונים: השר בנט, שר התחבורה ישראל כץ וכד', ואף פעלתי רבות מול הועדה שהוקמה במיוחד לעניין זה. איגוד לשכת המסחר בחיפה הרימה את הכפפה ובחרה להגיש את הבג"ץ הזה, ואני מוקיר לה הערכה על כך. כל השנים פעלתי למען הצמיגיות ואף אמשיך לפעול למענן עוד בעתיד. בושה לכנסת שהתקנות החדשות לדמי הטיפול ארגוני ישבו על שולחנה במשך שנים, ועדיין לא אושרו, וכמו שבג"ץ אמר: "אי אפשר שלא לבטא אותו תסכול שעליו הצבענו. הנושא כמסתבר על האבניים מזה שנים רבות, וקשה להאמין שעניין כזה אינו נפתר בתקנות מוסכמות. "

אנו מחכים בקוצר רוח ל- 30.11.16, המועד האחרון שבג"ץ קבע לשר העבודה החדש, ח"כ חיים כץ, להכריע בסוגיה. אני זוכר את המילים של השר כץ, כשכיהן בתפקידו כיו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת: "הדרישה לגבות דמי טיפול בגובה 50% מדמי החבר, היא מופרזת. מעסיקים שלא מעוניינים להיות חברים בארגוני מעבידים מחויבים בתשלום דמי טיפול, ודמי הטיפול הכפויים האלה עשויים להגיע לכדי עשרות אלפי שקלים בשנה. זה לא ראוי בעיני"."

אם כן, זוהי בשורה טובה למעסיקים ורעה לארגוני המעסיקים, אך יש לשים לב כי התקנות טרם נכנסו לתוקף, ומי שיכריע סופית בסוגיה יהיה ח"כ השר חיים כץ.

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.

Comments are closed.