ביטוח לאומי – הביטוח שלא מספרים לך עליו

מרבית אזרחי ישראל כלל לא מודעים לעובדה כי עומד לזכותם ביטוח "תאונות אישיות", במוסד לביטוח לאומי, שהם כבר משלמים עבורו!

בשנת 1981 נכנס לתוקף ביטוח "תאונות אישיות" במוסד לביטוח לאומי. במסגרת ביטוח זה כל תושב ישראלי, מעל גיל 18 וטרם הגיעו לגיל פרישה, שנפגע בתאונה (בארץ או מחוצה לה), ובגין כך נגרם לו אובדן כושר בתפקוד, זכאי לפיצוי כספי.

כלומר, אם אדם נפגע כתוצאה מנפילה ברחוב או בחצר ביתו ונגרם לו אובדן כושר (ימי מחלה), הוא זכאי באופן אוטומטי לפיצויים מהמוסד לביטוח לאומי, בין אם הוא אשם ובין אם לאו, וללא הוכחת רשלנות. עם זאת, עליו להוכיח כי נבדק רפואית בתוך 72 שעות ממועד התאונה.

גובה הפיצויים המשולמים בגין אובדן הכושר, משתנה לפי המבוטח.

לדוגמה: שכיר או עצמאי יקבלו פיצויים בשיעור של 75% מגובה הכנסתם בשלושת החודשים שקדמו לתאונה, ואילו עקרת בית או מבוטח אחר יקבלו פיצויים בשיעור של 25% מהסכום הבסיסי שמופיע במוסד לביטוח לאומי.

הפיצויים לא ישולמו במקרים הבאים:

  • אם התאונה אירעה תוך כדי עבודה – שכן זוהי תאונת עבודה.
  • אם התאונה אירעה בעת שהמבוטח שהה במוסד לטיפול רפואי או סיעודי.
  • אם המבוטח זכאי בגין אותה התקופה לתשלום בשל אבדן כושר עבודה/תפקוד, ממקור אחר, לדוגמה: מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

*במקרה של תאונת דרכים, הנפגע יהיה זכאי באופן אוטומטי לפיצוי כספי מחברת הביטוח של הרכב, בין אם הוא אשם ובין אם לאו.

התיישנות !!!

שימו-לב, את התביעה לדמי תאונה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי בתוך 90 יום ממועד התאונה. תביעה שתוגש לאחר מכן, יהיה רשאי המוסד לביטוח לאומי לדחותה.

This entry was posted in כללי and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.